zhong@youpont.net
Cont

有任何疑问?

13957016287

Perfluoroalkyl-alcohol-

Perfluoroalkyl-alcohol-

分子式: CF3(CF2)2CH2CH2OH 物化性能: 沸点: 145--------245℃ 熔点: 65-----75℃ 溶解: 不溶 气味: 蜡味 形态: 固体,与蜡相似 比重: 1.7 用途: 织物防水防油处理表面活性剂的原料
发送询盘

产品详情

分子式:    CF3(CF2)2CH2CH2OH

物化性能:

沸点:   145--------245℃

熔点:    65-----75℃

溶解:    不溶

气味:    蜡味

形态:    固体,与蜡相似

比重:    1.7

用途:    织物防水防油处理表面活性剂的原料 


发送询盘